Cjenik oglasa i web bannera
  Formati oglasa i web bannera

 

TEHNIČKI UVJETI ZA REDAKCIJSKU PRIPREMU

Za svaki oglas pripremljen i dizajniran u našoj redakciji naručitelj treba najkasnije do 15. u mjesecu dostaviti tekst, ilustracije i logotip u obliku koji zadovoljava tehničke uvjete pripreme za tisak:
• čitljiv i pregledan tekst u doc ili rtf formatu
• fotografje i crteži moraju biti kvalitetni za skeniranje, a ako su u digitalnom obliku moraju biti u formatima jpg, tiff ili psd, rezolucije 300dpi.
Sve materijale možete poslati na CD-u ili e-mailom.


Šaljete li gotov oglas pripremljen za tisak - e-mailom ili na CD-u, on mora biti u jednom od sljedećih formata: jpg, tiff, pdf ili psd.
Rezolucija mora biti 300dpi. Ako oglas ide na cijelu stranicu, na puni format stranice dodajte najmanje 3 mm napusta sa svake strane (gore, dolje, lijevo i desno)

Sve navedene cijene su bez PDV-a.


Majstor
Zina d.o.o.
Ivanićgradska 64
10000 Zagreb, HR
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
NAŠI PARTNERI: